Tin tức

Các bước để gia công 1 quảng cáo truyền hình

Các bước để gia công 1 quảng cáo truyền hình

24/03/2020

Quảng cáo truyền hình không cần phải là công cụ quảng cáo khỏe mạnh mà bạn có thể nghĩ là chúng. Không có gì bảo đảm an toàn rằng thông điệp của bạn sẽ đến đc hàng triệu người và quảng cáo có thể đặt ra các luận điểm khác biệt của riêng họ.

Làm thế nào Trump làm lại những quy tắc phân chia nhà

Làm thế nào Trump làm lại những quy tắc phân chia nhà

02/02/2020

Làm ra sao Trump đang quay trở lại những lề luật phân chia nhà Tại, giảng giải